Mini Camps

​På Greve Privatskole udvikles talenter på to niveauer: TalentCamps og...

Mini Camps: En eller flere dage (evt. eftermiddage/ weekends) uden for skoletiden, hvor elever i 4.-6. klasse tilbydes et fordybelsesemne eller en særlig udviklende aktivitet.

Formålet er at stimulere elevernes lyst til viden og ønske om at tillære sig særlige kompetencer – på mindre hold med 10-15 elever. Undervisningen forestås af skolens lærere, SFO-personale eller eksterne instruktører.

Ud over undervisningen tager vi også på ekskursioner. Disse skal lære eleverne om den danske kulturarv og om, hvilke muligheder de har for at forfølge deres drømme i det danske uddannelsessystem.

Det siger en tidligere forælder

​"2x10 fantastiske år for mine børn"

- Allan Damsø via Facebook