​Greve Privatskoles Børnehave

17. November 2022

 • Orienteringsmøde om børnehaven. Invitationer udsendes medio oktober


​Medio december 2022 

 • Deadline for aflevering af returslip med ønske om optagelse i GP’s børnehave

Primo januar 2023 

 • Oplysningsskemaer sendes til forældre

Ultimo januar 2023

 • Oplysningsskemaer skal være sendt retur til skolen

Medio februar 2023 

 • Invitation til indskrivningssamtale udsendes.

Uge 10 & 11 

 • Indskrivningssamtaler

​Uge 12 

 • Endelig besked om optagelse eller venteliste

Primo maj 2023

 • Deadline for indbetaling af optagelsesgebyr
  ​Betaling af børnehave for august måned (1/2 måned)

Medio juni 2023 

 • Besøgsdag i børnehaven

Mandag d. 14. august 2023

 • Børnehavestart

Medio august 2023 

 • Forældremøde

OBS: vær opmærksom på, at jeres nuværende daginstitution kan have et opsigelsesvarsel på op til 3 mdr.​

Det siger en tidligere forælder

​"2x10 fantastiske år for mine børn"

- Allan Damsø via Facebook