Forældreindflydelsesorgan

  • Sarah Sutherland - mor til Laura

  • Oddvør Montansdóttir - mor til Sigrid

  • Janice Modler - mor til Melicia

Suppleant: Louise Henningsen - mor til Aksel​

Det siger en tidligere forælder

​"2x10 fantastiske år for mine børn"

- Allan Damsø via Facebook