SFO​

Greve Privatskoles fritidsordning er for elever i Forskolen til og med 3. klasse. Alle elever er garanteret en plads, hvis de måtte ønske det.

Der er pt. 14 ansatte, hvoraf SFO-leder og souschef udgør ledelsesteamet.

Fritidsordningen er placeret i umiddelbar tilknytning til skolen, og børnene møder flere af de voksne personer på skolen tidligt i deres skoleforløb - det skaber tryghed.

Vi har moderne, tidssvarende faciliteter både inde og ude, og vi har god plads.

Åbningstiden er fra 7.00 - 17.30. Vi har kun få lukkedage.

Hver eftermiddag tilbydes lidt spiseligt: frugt, hjemmebag eller lignende.

Der er forældremøde én gang årligt.

I øvrigt er vores samarbejdspartnere: forældre, lærere, sundhedsplejerske, talepædagog, psykolog - og andre institutioner i vort område.​

Fritidsordningens målsætning

Greve Privatskoles fritidsordning ønsker at skabe harmoniske og trygge rammer om skolens elever i deres fritid. Vi håber gennem de tilbud, børnene får i hverdagen - små værksteder, gode udendørsfaciliteter, diverse arrangementer og ture - at styrke børnenes fantasi, kreativitet og selvstændighed.

Vi lægger vægt på den fri leg, hvorigennem barnet afprøver forskellige roller og dermed udvider sine muligheder. Legen er af fundamental betydning for en sund personlighedsudvikling og en forudsætning for at klare sig godt i skolen.

Det siger en tidligere forælder

​"2x10 fantastiske år for mine børn"

- Allan Damsø via Facebook