Ind- og udmeldelse

Indmeldelse i SFO sker automatisk ved skolestart i 0.klasse.

Nye elever på skolen, der kommer til i 0.-3. klasse, bliver også automatisk indmeldt i SFO, medmindre det aktivt fravælges ved skriftlig henvendelse til skolens kontor.

Udmeldelse sker skriftligt via henvendelse til skolens kontor med en måneds varsel til den første i en måned.​

Det siger en tidligere forælder

​"2x10 fantastiske år for mine børn"

- Allan Damsø via Facebook