​Greve Privatskoles formål og værdier

Greve Privatskole tilbyder kvalificeret undervisning på et højt fagligt niveau. Der tages udgangspunkt i hver enkelt elevs forudsætninger og ressourcer, hvorfra der planlægges en varieret og differentieret undervisning således, at eleven møder passende udfordringer og opgaver. Vi vægter et anerkendende, empatisk og respektfuldt socialt miljø, hvor eleverne indgår i positive relationer til såvel hinanden som de voksne. På Greve Privatskole vægtes det højt, at eleverne udviser ansvarsfølelse, selvstændighed og engagement.

Skolens personale, der er kendetegnet ved stort engagement og høj faglighed, skaber et trygt og omsorgsfuldt miljø, hvor eleverne udfordres og anerkendes. Greve Privatskole bygger på et fagligt

fundament, hvor didaktiske og pædagogiske praksisser danner grundlag for udviklingen, og tilegnelsen, af kundskaber og færdigheder, i samspillet mellem boglige og kreative fag.

Greve Privatskole ønsker at være udadrettet og samfundsorienteret for herigennem at give eleverne forståelse for den verden og det liv, som de indgår i. På baggrund af dette skal eleverne på et selvstændigt grundlag være i stand til personlig stillingtagen og aktiv deltagelse i et samfund, der

bygger på frihed og folkestyre.

​Vi ønsker at stille krav til eleverne inden for rammerne af en skole, der bygger på respekt for fællesskabet, for den enkelte og for den store sammenhæng, som skolen i sin helhed udgør. Greve Privatskole ønsker at fremme elevernes livsduelighed gennem forpligtende fællesskaber, hvor faglighed, fordybelse og socialt engagement prioriteres højt. Med afsæt i traditioner, dansk kultur og historisk bevidsthed, fremmer vi elevernes evne til at agere som medborgere, med pligter, rettigheder og ansvar, i en kompleks og foranderlig verden.

Vi ønsker, at eleverne på Greve Privatskole skal opleve en meningsfyldt hverdag, der med værdifulde oplevelser ansporer til læring, udvikling og mangfoldighed. Skolelivet på Greve Privatskole skal udfordre fantasien og evnerne, og ikke mindst være spændende, sjovt, krævende,

anstrengende og begejstrende for såvel elev som lærer. Det forventes, at forældrene ved elevens optagelse støtter Greve Privatskoles formålsbeskrivelse og virksomhed og samarbejder i denne ånd.​

Værdigrundlag

Greve Privatskole vil:

  • Ved omsorg, nærvær og engagement skabe fundamentet for elevens skoleliv
  • Ved højt fagligt niveau og engagement i undervisningen fremme elevens glæde ved, og forudsætninger for, videre uddannelse og udvikling
  • Fremme elevens sociale ansvar og deltagelse i fællesskabet
  • Gennem fællesskab og tryghed anspore til virkelyst, læring og udvikling
  • Udvikle eleverne til medborgere, der med et demokratisk sindelag aktivt deltager i et samfund med frihed og folkestyre

Det siger en tidligere forælder

​"2x10 fantastiske år for mine børn"

- Allan Damsø via Facebook