Betaling​

Greve Privatskole drives efter lov om friskoler og private grundskoler. Der ydes tilskud til driften i henhold til ministeriel bekendtgørelse, idet en del af de samlede udgifter dækkes af skolepengebetalingen. 

​Betalingen skal tilmeldes af forældrene PBS (betalingsservice) og forfalder den 5. i måneden.

Danske Bank reg. 3129 konto: 3191117255

Pr. 1. januar 2024:

Skole

1. barn 1.725,- kr. pr. md.

Efterfølgende børn 1.425,- kr. pr. md.

Der betales i 11 rater idet juli måned er betalingsfri. Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den sidste i en måned.​

SFO

​1. barn 1.425,- kr. pr. md.

Efterfølgende børn 1.325,- kr. pr. md.

Der betales i 12 rater. Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den sidste i en måned.

Børnehave

​Taksten er kr. 1.965,- pr. md (pr. 1.august 2024 stiger taksten til 2.100,- pr.md.).

Der betales fra august til og med juni måned. 1. juli overgås til SFO-betaling.​

Det siger en tidligere forælder

​"2x10 fantastiske år for mine børn"

- Allan Damsø via Facebook