Ordblindhed - dysleksi​

På Greve Privatskole arbejder vi målrettet på at afdække og hjælpe elever med læse, stave – og skrivevanskeligheder. Vores arbejde skal være med til at sikre, at ordblinde elever får de bedst mulige betingelser for et godt skoleforløb.

Sproglig opmærksomhed fra førskolen

Allerede i førskolen er der fokus på sproglig opmærksomhed, og vi tester løbende elevernes sprogforståelse og evne til at afkode bogstaver og ord. Hvis en elev i førskolen vurderes til at have vanskeligheder med sprogforståelse og afkodning, iværksætter vi en særlig indsats i samarbejde med forældrene.

Fra 1. – 4. klasse undervises elever med læse-skrive vanskeligheder på små hold med særligt tilrettelagt undervisning. I slutningen af 3. klasse kan vi teste eleverne med den nationale ordblindetest.

LST – Læse Skrive Teknologi

Fra 5. klasse tilbydes ordblinde elever teknologiske hjælpemidler i form af en særlig programpakke, der installeres på elevens egen computer. Programmerne CD-ORD / IntoWords hjælper med oplæsning af tekst, stavning af ord samt ordforslag, når man skriver. Eleverne

gennemfører et kursus, hvor de, sammen med en LST-lærer, indføres i programmernes funktioner. Eleverne skal herefter benytte sig af LST i den daglige undervisning og blive fortrolige med teknologien. Eleverne følges løbende af LST-læreren, der kan deltage i den daglige undervisning

for derved at sikre, at eleven får det optimale ud af programmerne.

Løbende fokus

Vi har igennem hele skoleforløbet fokus på læsning, stavning og skrivning, og vi foretager løbende vurderinger af elevernes kompetencer. Dette foregår i samarbejde med dansklærer og klasselærer, der indstiller til en afdækning af problemerne – eventuelt en ordblindetest. Hvis der

er behov for tiltag, som skolen ikke kan imødekomme, henvises til en ekstern ressource – det kan f.eks. være Ordbindeinstituttet.

Samarbejde med hjemmet

Ordblinde er ligeså begavede som alle andre, men de er på ekstra hårdt arbejde! Det kræver derfor solid opbakning og ekstra indsats fra hjemmet. Skolen klæder elev og forældre på til opgaven, bestiller hjælpemidler hjem, underviser elev og forældre i LST og strategier. Vi har derfor en forventning om et positivt samarbejde omkring indsatsen.​

Det siger en tidligere forælder

​"2x10 fantastiske år for mine børn"

- Allan Damsø via Facebook