​Støttematematik

På Greve Privatskole arbejder vi målrettet på at afdække og hjælpe elever med særlige udfordringer i matematik. Vores arbejde skal være med til at sikre, at elever med matematiske udfordringer får den støtte og hjælp som er nødvendig for et godt skoleforløb.

Løbende fokus

Vi har igennem hele skoleforløbet fokus på elevernes færdigheder i matematik, og vi foretager løbende vurderinger af elevernes kompetencer. I matematik testes eleverne i starten af skoleåret på hvert klassetrin, og på baggrund af denne og faglærerens vurdering, kan elever indstilles til

støttematematik på 1. – 6. klassetrin.​

​Forløb

Matematikstøtten kan forløbe på forskellige måder:

  1. et afgrænset forløb af 6-8 uger, med fokus på et specifikt område der aftales med elevens matematiklærer
  2. en ugentlig lektion i et helt skoleår. Her oprettes hold med 2-3 elever.

Læreren i støttematematik og elevens daglige matematiklærer samarbejder om indsatsen.​

​Samarbejde med hjemmet

For at eleverne skal kunne rykke sig fagligt, kræver det en tæt dialog mellem skole og hjem. Vi har derfor en forventning om et målrettet, positivt samarbejde omkring indsatsen. 

Det siger en tidligere forælder

​"2x10 fantastiske år for mine børn"

- Allan Damsø via Facebook